TMA

Voor persoonlijke ontwikkeling zetten wij de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in.

Mensen vinden hun eigen talenten vaak vanzelfsprekend: omdat het ze zo gemakkelijk afgaat, zien ze niet meer wat er zo bijzonder aan is. Door de TMA Talentenanalyse krijg je beter zicht op je persoonlijkheid, natuurlijke talenten en de aanleg die je hebt voor bepaalde competenties (in hoeverre je die makkelijk of moeilijk kan aanleren). En omdat de resultaten uit de TMA talentanalyse worden vergeleken met een normgroep (de Nederlandse Beroepsbevolking) wordt de waarde inzichtelijk gemaakt.

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in het werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.

TMA


De TMA talentanalyse maakt het mogelijk een objectieve opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en otnwikkelmogelijkheden te maken. Met de TMA Talentanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA competenties.

Zo werkt TMA

De TMA brengt op objectieve wijze het persoonlijkheidsprofiel van personen in beeld. Dit gebeurt door stellingen van eenzelfde sociale wenselijkheid naast elkaar te zetten en deelnemers te vragen een keuze te maken die het beste bij hen past. Er zijn dus geen foute antwoorden mogelijk. De voorkeuren worden in kaart gebracht en daarmee de denkprocessen. Deze uiten zich in talenten en motieven, die van grote invloed zijn op het gedrag van mensen. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

De TMA persoonlijkheidsanalyse is gebaseerd op de behoeftetheorie van de psycholoog Henry Murray.


VIDEO: TMA Methode kort uitgelegd


KENDOE talentmanagement

© 2021

Thema door Anders Norén